Mesafeli Satış Sözleşmesi

Son Güncelleme: 04.07.2020

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 


Madde 1- Taraflar
1.1. SATICI
Adı: Mehmet Yurtbeğendi
Adresi: Onur mah. Zambak şok. No: 1/5 Balçova/ İzmir
E-mail: info@listinguish.com

1.1. ALICI
Adı – soyadı/T.C. No:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.


Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://listinguish.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini (e-ticaret)yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti önceden belirtilen ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat var ise koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına ( e-ticaret sitesinde ) uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.


Madde 3- Tanımlar

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye bir mal veya hizmet sunan gerçek ya da tüzel kişiyi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini, “https://listinguish.com”

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.


Madde 4- SATICI Bilgileri
Ünvanı:Mehmet Yurtbeğendi
Adres: Onur mah. Zambak şok. No: 1/5 Balçova/ İzmir
Telefon: 0 536 202 1785
Faks: (-)
Eposta:info@listinguish.com

Madde 5- ALICI Bilgileri
Teslim edilecek kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:

Madde 6- Siparişi Veren Kişi Bilgileri
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:

Madde 7- Sözleşme Konusu Ürün/Hizmet Bilgileri

7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı ödeme ekranında gösterilmektedir.

7.4. Elektronik ortamda olup bir sevkiyata tabii olmayan ürünlerde kargo masrafı yoktur. Ancak ALICInın talebinden doğacak bir teslimat masrafından ALICI sorumlu olacaktır.


Madde 8- Fatura Bilgileri
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:
Fatura teslim : ALICI’nın faturayı adrese teslimini talep etmesi durumunda. Sitede ilan edilen fatura teslimat ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır.

Madde 9- SATICI’nın Hak ve Yükümlülükleri

9.1. SATICI, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

9.2. 13 (on üç) yaşından küçük kişiler https://listinguish.com’ dan alışveriş yapamaz. SATICI, ALICInın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

9.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından https://listinguish.com sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz.

9.4. https://listinguish.com dan kredi kartı (Visa, MasterCard, vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Siteden ilan edilmiş ödeme yöntemleri veya müşteri hizmetleri ile görüşülüp onay alınılmış bir ödeme şekli dışındaki ödeme yöntemleri kabul edilmez.


Madde 10- ALICI’nın Hak ve Yükümlülükleri

10.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

10.2. ALICI, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

10.3. ALICI, https://listinguish.com internet sitesinden SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli varsa teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

10.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, ürün/hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu https://listinguish.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

10.5. ALICI, aldığı ürün/hizmeti iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun sunulan ürün veya hizmetten kısmi bir kullanım yapmamış olması gerekmektedir. ALICI aldığı hizmet ya da hizmet paketini hiç kullanmadığı takdirde sadece 14 gün içerisinde iade talebinde bulunabilir.

Madde 11- Ürün/Hizmet İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

11.1 ALICI ürünü/hizmeti teslim aldıktan sonra 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İade/Cayma işlemlerini başlatılması için ALICI’nın “info@listinguish.com” adresine mail yolu ile gerekçe bildirerek talepte bulunması gerekmektedir. Bu koşul 11.3 koşulunda belirtilen ürün/hizmet alımları için geçerli değildir.

11.2 “https://listinguish.com” sitesi üzerinde ALICI kendisini ürünü/hizmeti almaya zorlayan ibareler bulunmadığını kabul ve beyan eder.

11.3 ALICI Cayma hakkını ilgili yönetmeliğin maddelerine dayandırılarak:

  1. i- Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. ii- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. iii- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

tek kullanımınlık anında teslim hizmetinden cayma hakkına sahip olmadığı kabul ve beyan eder. Buna göre https://listinguish.com'dan tekil kullanıcılar (Platformdaki adı Hasta) tarafından satın alınmış hizmet/üründen, cayma ve iade hakkına sahip değildirler.

11.4 Kredi kartı ile yapılmış ödemelerin geri ödemesi sanal POS sağlayıcı firma “Sistem Ortağı” üzerinden yapılacaktır. SATICI ücretin iadesini gerçekleştirdiğini ALICI’ya mail yolu ile bildirecektir. İade süresi 3-4 gün ile değişmekte olup. Sistem Ortağı’ndan kaynaklanan gecikmelerde SATICI sorumlu tutulamaz.


Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICInın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…