Naruszenia Cen

Jeśli jesteś dostawcą, możesz ustawić minimalną cenę sprzedaży swojego produktu. Zostaniesz powiadomiony o każdym sprzedającym, który spadnie poniżej żądanej ceny.
Naruszenia Cen
Podobał ci się Listinguish?
nie chcemy żadnych poufnych informacji, takich jak karta kredytowa, 2 tygodnie za darmo, bez zobowiązań